Category Archives: Katedrála sv. Víta

Slavnost sv. Petra a Pavla

C130-037-A_Mimoradne_zvoneni_Petr_a_PavelMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v pondělí 29. června 2015.               

Petr a Pavel jsou apoštolové s výjimečným významem. Jejich společný svátek se slaví už od poloviny III. století. V úctě jsou spojováni nejen proto, že oba skončili v Římě, ale ve službě Kristu poznamenali základní strukturu křesťanství svými odlišnými úkoly i charaktery.

Kněžské svěcení

C130-036-B_Mimoradne_zvoneni_knezske_sveceniMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v sobotu 27. června 2015.                

Svěcení (neboli konsekrace) je v náboženství slavnostní vyčlenění někoho nebo něčeho k liturgické službě nebo bohoslužebnému účelu. Kněžské svěcení je obřad (některými církvemi – římskokatolickou, pravoslavnou a husitskou – považovaný za svátost), při němž je svěcené osobě udělen status kněze (udělena svátost kněžství), a člověk se tak stává knězem příslušné církve.

Kardinál jednal s prezidentem o katedrále

C210-028-A_Kardinal_jednal_s_prezidentem_o_katedralePrezident Miloš Zeman se sešel s pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem Dukou. Konzultovali spolu připravovanou dohodu o majetkoprávním vyrovnání týkajícím se církevních budov na Pražském hradě.

Slavnost sv. Víta

C130-034-A_Mimoradne_zvoneni_Titularni_slavnost_katedraly_sv._VitaMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v pondělí 15. června 2015.

Dne 15. června  je den titulární slavnosti katedrály sv. Víta v Praze. V letošním roce je současně i připomínkou 671. výročí „položení základního kamene“  svatovítské katedrály a povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.

Svatý Vít byl prokazatelně uctíván již v 5. století – k rozšíření úcty nesporně přispělo i to, že byl popraven ve věku sedmi let, protože se odmítl zříci víry v Boha. Zejména ve středověku patřil k nejvíce uctívaným světcům. Zasvěcením pražské katedrály sv. Vítovi se Praha připojila ke stovkám evropských míst, která jej považují za svého patrona.

Slavnost Těla a Krve Páně

C130-033-A_Mimoradne_zvoneni_Tela_a_krve_PaneMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta ve čtvrtek 4. června 2015.

Od 17.00 hodin bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP slavit v katedrále sv. Víta slavnostní mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa. Průvod bude zakončen čtvrtým oltářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Slavnost Těla a krve Páně (dříve nazývaná „Božího těla“) zavedl v roce 1264 papež Urban IV. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století. V Praze se poprvé konalo procesí Božího těla v roce 1355.

Zvonice katedrály sv. Víta v pátek otevřena veřejnosti

C210-026-A_Noc_kosteluV rámci Noci kostelů je možné využít jedinečnou možnost a podívat se i na zvonici katedrály sv. Víta. Nejširší veřejnost tak bude moci zblízka, možná i poprvé v životě, zhlédnout zvony, na které nejméně každou neděli ručně zvoní katedrální zvoníci.

Slavnost Nejsvětější Trojice

C130-032-A_Mimořádné zvonění_Nejsvětější trojiceMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v neděli 31. května 2015.

Slavnost Nejsvětější Trojice je v západním liturgickém kalendáři první neděli po Letnicích. Obsahem tohoto svátku je jedna z ústředních křesťanských nauk, totiž nauka o Nejsvětější Trojici, víra, že Bůh existuje ve společenství tří osob – Otce, Syna a Ducha svatého.

Vlastnictví katedrály svatého Víta – základní údaje

C210-025-A_Vlastnictvi_katedraly_svateho_Vita_zakladni_udajeZákladní údaje týkající se sporu o vlastnictví katedrály svatého Víta v Praze, který skončil 24. května 2010 (dohodu podepsali pražský arcibiskup Dominik Duka a prezident Václav Klaus; na jejím základě se stát i církev o chrám starají společně).

Seslání Ducha svatého – Letnice

Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v neděli 24. května 2015.

C130-031-A_Mimořádné zvonění_Seslání Ducha svatého LetniceLetnice, Seslání Ducha svatého, Boží hod svatodušní či svatodušní svátky (latinsky pentecostes, řecky πεντεκοστή (ἡμέρα) pentekosté (hémerá), tj. padesátý den) označuje křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně. Svátek Letnic pochází z židovského Svátku týdnů (Šavu’ot). Teologicky se tento svátek vztahuje v židovství k předání Zákona na Sinaji a v křesťanství k seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově nanebevstoupení.

Svatodušní ekumenická vigilie

C130-030-A_Mimořádné zvonění_vigilie Seslání Ducha svatého LetniceMimořádné zvonění v katedrále sv. Víta v sobotu 23. května 2015.

V předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého (Letnic) bude 23. května 2015 od 20.00 hodin pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předsedat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ekumenické vigilii.